BETA prevádzka

      Spustili sme internetovú stránku do procesu testovania a pripomienkovania.

Stránka je optimalizovaná a testovaná pre nasledovné prehliadače:
Mozilla Firefox,
Google Chrome,
Opera,
Internet Exproler v. 11.

Svoje pripomienky a nápady adresujte na admin@msjilemnickehosnv.sk