Materská škola

P. Jilemnického 2 
052 01 Spišská Nová Ves

tel. č.: 053/4463655
e-mail: ms.jilemnickeho@mestosnv.sk

riaditeľka:     Mgr. Slávka Lešková
vedúca ŠJ:     Viera Halíková