Naša Materská škola je situovaná na rozľahlom sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi. Budova školy má štyri jednoposchodové pavilóny, v troch z nich je umiestnených šesť priestranných tried, vybavených novým nábytkom a modernými edukačnými pomôckami.

Okolo budovy školy sa rozprestiera školský dvor, ktorý bol v mesiacoch august – október 2013 revitalizovaný a ponúka dostatok priestoru na voľný pohyb, hry na nových preliezkach, výtvarné aktivity či starostlivosť o kvetinové záhradky, teda poskytuje množstvo zábavy na čerstvom vzduchu. V roku 2014 bola zrekonštruovaná vonkajšia fasáda vrátane zateplenia a výmeny okien.

Prevádzka Materskej školy: 6:30 – 16:30