O Vaše detičky sa starajú:

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Slávka Lešková – riaditeľka MŠ

Ing. Janka Paračková 

Svetlana Harabinová

 Mária Gregová

Janka Maľáková

Mgr. Veronika Vlček 

Alžbeta Ogurčáková

Monika Kolesárová

PaedDr. Anna Šmelková 

Tatiana Hrubínová

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Viera Halíková – vedúca školskej jedálneSúvisiaci obrázok

Iveta Novotná

Mária Barbuščáková

Dana Knieznerová

Drahomíra Plošková

Dáša Špirková

 

 

Viera Cibelenková – školníčkaSúvisiaci obrázok

Janka Kohanová 

Apolónia Vagašová

Vladimír Murdžák – údržbár