O Vaše detičky sa starajú:

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Slávka Lešková – riaditeľka MŠ

Ing. Janka Paračková 

Svetlana Harabinová

Anna Karchutňáková

Juliana Vadelová

Mária Gregová

Janka Cvengrošová

Janka Maľáková

Mgr. Veronika Vlček 

Alžbeta Ogurčáková

Monika Kolesárová

Janka Kuricová

PaedDr. Anna Šmelková 

Tatiana Hrubínová

Nepedagogickí zamestnanci:

Viera Halíková – vedúca školskej jedálne

Iveta Novotná

Dana Knieznerová

Drahomíra Plošková

Janka Dunajová

Mária Barbuščáková

 

Viera Cibelenková – školníčka

Miroslava Krempaská

Lucia Šubová

Apolónia Vagašová

Vladimír Murdžák – údržbar