Dopravnú výchovu v materskej škole nemožno chápať ako izolovanú časť výchovy, pretože je súčasťou každodenného života detí. Keďže deti zo sídliska na ktorom je MŠ situovaná to majú ďaleko na dopravné ihrisko, kam sa navyše podľa harmonogramu dostanú tak raz za rok, chceli sme vytvoriť priestor, kde by sa pravidelne oboznamovali s pravidlami cestnej premávky a upevňovali získané poznatky.

     To sa nám vďaka tomuto projektu Bezpečne na cestách podporeného grantom Nadácie Allianz aj podarilo. Deti majú priamo na školskom dvore upravené dopravné mini-ihrisko s asfaltovou plochou, zvislým i vodorovným dopravným značením, cestou pre šľapacie autá, cyklistické chodníky, prechod pre chodcov. Pravidelne tak počas pobytov vonku môžu deti vo veku 4 – 6 rokov prežívať rôzne dopravné situácie v takmer reálnych podmienkach.

     Vo štvrtok 18.9.2014 deti prežívali svoj veľký deň ako účastníci cestnej premávky pri slávnostnom otvorení dopravného ihriska za účasti kpt. Langa z OZ PZ v SNV.

Záznam z tohto podujatia vysielala aj mestská TV Reduta. záznam