Projekt Čarovný svet pohybu je veľkým prínosom pre našu MŠ i okolie. Bol podporený Nadačným fondom SPP. Je zameraný na revitalizáciu školského dvora, tak , aby sa stal pre deti príťažlivým miestom pre ich aktívny pohyb na čerstvom vzduchu v bezpečnom a estetickom prostredí. Mimo nových preliezok z prírodných ekologických materiálov, dobrovoľníci z radov rodičov obnovili náter rozsiahleho oplotenia, novou benzínovou kosačkou s pojazdom bola upravovaná rozsiahla plocha trávnatého porastu, staré nevyhovujúce preliezky boli odstránené a pieskoviská dostali nový piesok i drevenú obrubu.

Všetci veľkí i malí majú z obnoveného školského dvora radosť, čo spontánne prejavili aj pri krste preliezok  v októbri 2013, na ktorom sa o zábavu postaral aj Kúzelník Wolf. Záznam z krstu odvysielala TV Reduta 28.10.2013.

               http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=2&videoDIR=131028&videoID=131028-1