Od decembra  2014 sme zapojení do programu medzinárodných elektronických partnerstiev,
ktorý je súčasťou programu Comenius.

                                        

Zahájili sme spoluprácu s materskými školami  v Poľsku a v Španielsku prostredníctvom partnerských
projektov zameraných na realizáciu rôznych edukačných aktivít, ktoré monitorujú činnosť materských
škôl v rôznych krajinách.

Tak nám držte prsty! O priebehu a výsledkoch projektov Vás budeme priebežne informovať.


Info na stránke mesta  tu

Prvé úspechy  v 4 projektoch:

„Nutrilon and  Health“

Projekt, ktorý zahŕňa veľmi dôležitú tému výživy. Klasifikácia jedál – zdravé nezdravé, pôvod potravín
a ich vplyv na naše zdravie.

„Veľkonočné pozdravy“

Cieľom projektu je oboznámiť partnerskú školu s aktivitami svojej školy/škôlky/, ktoré sa realizujú pred Veľkonočnými sviatkami a sú dôkazom udržiavania tradícií v rodinách.

„Razem łatwiej. Przedszkolaki poznają świąteczno-noworoczne tradycje“

Projekt si kladie za cieľ posilniť medzikultúrnu spoluprácu spoločným prezentovaním tradícií na Vianoce a Nový rok.

„Activities in kindergarten“

Partnerské školy  prezentujú svoju materskú školu a aktivity, ktoré realizujú počas školského roka. Príchod Mikuláša, Vianoce, Karneval, Deň vody, Mám básničku na jazýčku, Vítanie jari, a iné…