Projekt s názvom Šetrime a svietime, je podporený Cenou Embraca za ekológiu, zameraný na úsporu elektrickej energie a na jej efektívne využívanie. V celej budove školy tak máme úsporné žiarivky, ktoré nielen že znamenajú ekonomickú úsporu, ale súčasne prispievajú k citlivejšiemu prístupu k prírodným zdrojom a ochrane životného prostredia. Deti spolu s učiteľkami i rodičmi realizujú niekoľko zaujímavých aktivít zameraných na úsporu elektrickej energie aj v domácnostiach a všade , kde sa istý čas zdržiavajú. Vytvorili zaujímavé nálepky k vypínačom a spolu s rodičmi trávia voľný čas jeden deň v mesiaci bez moderných digitálnych zariadení.