Aprílové zábavky

Čo sa u nás dialo v apríli? No predsa oslavy, hry a výlety !

Keďže počasie nám prialo, tak to hneď využili Lienky, ktoré si opäť vyšli za turistikou najprv na Hlinisko, a potom do Prírodnej hvezdárne na Ďurkovci, kde pozorovali a poznávali krásy vytvorené našou prírodou, dozvedeli sa zaujímavosti o kameňolome a vychutnávali si výhľady na Tatry a blízke okolie.

No a Stonožky s Motýlikmi sa rozhodli poznávať život včiel a to priamo v našej škôlke. Ich pozvanie prijal naozajstný Pán Včelár, ktorý ich zasvätil do tajomstva života včiel a ich úžitku. Vyskúšali si aj skutočný ochranný odev, pozorovali prácu s včielkami a úľom a samozrejme si nenechali ujsť ani sladkú medíkovú ochutnávku.

Každoročne je 22.apríl sviatok venovaný našej Zemi, a preto naše deti tento významný deň oslávili zaujímavými environmentálnymi aktivitami so svojimi rovesníkmi v triedach a spoločne so zábavným ujom sa naučili aj separovať odpad. Teraz už vedia, čo kde patrí a čo nie.

Nazrite, ako im to šlo:

Lienky opäť na turistike

Včelárske umenie Stonožiek a Motýlikov

Lienky v Prírodnej hvezdárni na Ďurkovci

Deň Zeme a envirotriedenie


Ďalšie informácie – TU

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Lekárske potvrdenie

Čestné vyhlásenie – k zadováženiu 2. podpisu

Písomné vyhlásenie – k preberaniu rozhodnutí


Jar je tu!

S pribúdajúcim slniečkom a príchodom jari je u nás čoraz veselšie.

Všetci už dobre vieme, že Marec je mesiacom kníh, a preto predškoláci z triedy Motýlikov nezaháľali, vydali sa do rozprávky Tri prasiatka a prostredníctvom nej vytvorili pojmovú mapu „Ako k nám prišla kniha“. Okrem iného, pravidelne navštevujú Spišskú knižnicu, tak i teraz sa vydali za tajomstvami kníh a spoločne vyrobili plagát na tému Kniha. A keďže v rozprávkach sú ako doma, samy si aj zahrali rozprávku o Šípkovej Ruženke.

K jari neodmysliteľne patrí aj Veľká Noc s množstvom zaujímavých tradícií a príprav, preto sa Motýliky vybrali ešte aj do Múzea Spiša, kde v zábavno- vzdelávacom programe s tvorivými dielňami zažili spojenie prírody a veľkonočných tradícií. Na jarné veľkonočné sviatky sa pripravovali aj Stonožky, ktoré svoje predstavy o jari prezentovali netradičným stvárnením jarnej lúky a kraslíc zo stavebníc, skladačiek a rôznych hračiek.

Okrem Motýlikov sa v rozprávkach ocitli aj Lienky. Tie si zahrali divadielko „O repke“, z čoho sme mali my aj ony veľkú radosť.

A ako už je zvykom, 22. marca oslavujeme Deň vody a naše Lienky sa preto vybrali spoznávať príbeh „Ako Kvapka putovala“ do Environmentálneho strediska Prvosienka, kde sa hravou formou oboznámili s významom a pôvodom vody a v tento významný deň si aj spoločne pripili pohárikom vody.

Jar sa nám ešte len rozbieha a už teraz sa naši škôlkari nevedia dočkať, čo ich ešte zaujímavé čaká. Neváhajte a presvedčte sa sami v našej galérii, ako sa im jarné radovánky páčili:

Ako šli Motýliky z rozprávky do rozprávky,

Veľkonočné poznávanie Motýlikov v Múzeu Spiša,

Ako sa Lienky ocitli v rozprávke,

Oslava Dňa vody u Lienok alebo: Ako kvapka putovala.

Jarné predstavy Stonožiek
Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces priamo v našej materskej škole darovaním 2%  zo svojich daní priamo nášmu občianskemu združeniu: SRRZ – RZ pri Materskej škole IČO:173196170240 P. Jilemnického 2682/2, 052 01 Spišská Nová Ves Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu, nám pomôže  zabezpečiť rôzne aktivity a tiež krajšie, lepšie, kvalitnejšie prostredie pre Vaše deti.

Termíny:

  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení (tlačivo nižšie) zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Za Vašu priazeň a podporu Vám vopred ďakujeme.

Darované 2% z predchádzajúceho roka sme využili na nákup  vybavenia priamo do tried, pokryli sme niektoré náklady pri organizácii výletov, aktivít, nákup kostýmov a pod.


Novoročné zážitky

Vianoce aj prázdniny sú síce za nami, ale mesiac január aj február priniesol do našej škôlky opäť mnoho radosti. Predškoláci z Motýlikov a Stonožiek  si osvojovali základy lyžovania na lyžiarskom výcviku v Levočskej doline, odkiaľ si okrem nových zručností odniesli aj množstvo veselých zážitkov. Medzitým sme sa samozrejme všetci radovali zo snehu, Motýliky sa zahrali na Športovú olympiádu a vytešovali sa zo zimných športov. A našim malým Včielkam sa podarilo z toľkého množstva snehu postaviť svojho úplne prvého snehuliaka na našom školskom dvore.

Navštívilo nás aj milé „zvieracie divadielko“, ktoré nám všetkým pripomenulo ponaučenie, aby sme nikoho nesúdili podľa výzoru, pretože nie je dôležité, ako vyzeráme, ale čo máme v  ♥. A preto sa Lienky rozhodli ukázať svoje dobro a s láskou sa postarali o zvieratká, ktoré to v zime najviac ocenia.

Ale najviac radosti nám všetkým asi priniesol karneval, kedy sa naša škôlka premenila na jedno veľké Fašiangové kráľovstvo plné radosti, tajomných masiek a chutných šišieeek. No veď posúďte sami : Fašiangové kráľovstvo.

Po toľkej zábave nás čaká krátky oddych, keďže jar už ťuká na okná a s ňou  jarné prázdniny.  Alebo to bude opäť ďaľšia zábava? Hm…


Hlásenie!

Hlásime sa opäť s novinkami, lebo ďalšie zážitky našich škôlkarov stoja za povšimnutie. November sa niesol v téme zdravia, kde si deti uvedomovali význam a dôležitosť starostlivosti o svoje telo a zdravie rôznymi aktivitami a hrami. Poznávali zdravý životný štýl a zdravú stravu, cvičili, otužovali počas zimných vychádzok a hier v snehu, niektorí dokonca aj inhalovali a užívali si školský bazénik. Kuk sem, ako mesiac zdravia trávili naše Lienky a SEM ako hrami poznávajú zdravý životný štýl aj maličké Včielky. Nazrite aj do nášho zdravotného programu, ktorý sa deťom veľmi zapáčil a majú možnosť upevňovať svoje zdravie nielen v novembri, ale každý deň.

Avšak 4. november bol aj celoslovenskou oslavou Dňa materských škôl, a preto sa Motýliky vybrali tento deň osláviť spolu s ostatnými škôlkarmi z nášho mesta počas pripraveného pestrého programu na námestí pred Redutou. Pozrite, ako sa zabavili SEM.

A keďže už tradične každý rok naše mesto zdobia vianočné stromčeky s ručne vyrábanými ozdôbkami novoveských škôlkarov, tak aj my sme sa podieľali na tejto vianočnej tradícii a naši predškoláci jeden stromček starostlivo a s láskou ozdobili. Čo naň poviete

Stromčeky a triedy si deti vyzdobili aj vo svojich triedach, a tak si mohli vychutnávať atmosféru blížiacich sa sviatkov. Samozrejme k adventu patrí aj čakanie na Mikuláša, na ktorého sa deti veľmi tešili a pripravovali …          Čo myslíte, dočkali sa a odhalili Mikulášske tajomstvo?

Dočkali, dočkali. A bolo im veselo, aj sa tancovalo a spievalo. Potom si už len spríjemňovali sviatočnú pohodu tvorením vianočných výrobkov a darčekov, spievaním kolied a besiedkami so svojimi rodinami vo svojich triedach, ale i na vianočnom posedení pri stromčeku, kde sa zišli Stonožky, Včielky, Lienky aj Motýliky a spoločne si spievali aj tancovali takto:

Naše najmenšie Včielky dokonca napiekli medovníčky a takto sa z toho tešili – Kuk Sem.

A konečne sa deti môžu radovať, pretože im začali vytúžené zimné prázdniny. HURÁÁÁ!!!


Jeseň Pani Bohatá

Keď sa povie slovo jeseň, všetci vieme, že počasie nám dáva priestor na jesenné radovánky. Avšak pre našich škôlkarov to neznamenajú  len hry s listami, šarkanmi a farbami jesene, ale hneď začiatkom októbra deti navštívili svojich starkých na ich záhradkách, kde sa oboznámili s prácou záhradkárov na jeseň, pozorovali zber posledných plodín a uvedomili si význam príprav zahrádok na dlhé zimné obdobie. A keďže Pani Jeseň urobila neporiadok aj na našom školskom dvore, hneď sa všetci, aj tí najmenší – naše Včielky, pustili do práce a s hrabličkami poupratovali takmer všetko lístie. Deň jablka si pripomenuli 21. októbra, kedy si vo svojich triedach užili zaujímavé a hravé aktivity s jabĺčkami. A to nie je všetko! Október je mesiacom Úcty k starším, už od útleho veku deťom vštepujeme, ako sa správať k starším ľuďom, vedieme ich k láske, trpezlivosti a tolerancii. A preto si deti užívali tento jesenný čas aj so svojimi starkými vo svojich triedach na tvorivých dielňach, besiedkach, či na výlete na Mariánskej hore, aby im poďakovali a venovali kúsok svojej lásky.  Pozrite sa na bohatú jeseň v našich triedach: Stonožky a jesenné radovánky,

Jesenné radosti Lienok,

Bohatá jeseň Motýlikov,

Jeseň maličkých Včielok


September za nami 

Opäť sa u nás dejú veci! Naše detičky sa len nedávno vrátili po prázdninách a popritom, ako si zvykali vo svojich triedach na denný režim a nových kamarátov, stihli sa už aj spolu zabávať na školskom dvore, keď nás navštívil Ujo Ľubo s jeho veselými pesničkami. Deti si zaspievali aj zatancovali a tešia sa na jeho ďalšiu návštevu. 

Deti z triedy Lienok sa znovu vydali na turistiku a tentokrát navštívili Náučný chodník v doline Blajzloch. Prechádzku zvládli ukážkovo a samozrejme opäť nakukli do tajomstiev prírody. Za úspešné zvládnutie dostali okrem nových poznatkov aj DIPLOM malého turistu, z ktorého mali veľkú radosť.

A naše Motýliky, tak ako sa na predškolákov patrí, odhaľovali tajomstvá dopravy v našom meste a zodpovedne pristupovali k pravidlám cestnej premávky počas svojich poznávacích vychádzok na letisko a na železničnej aj autobusovej stanici.


Pátrači v akcii

September je v plnom prúde a naše už nie najmenšie Lienky veselo pátrajú po dobrodružstvách.  Nedávno využili ešte teplé slnečné počasie na turistickú vychádzku po letisku a bývalom hlinisku, kde vypátrali zaujímavé zážitky – ako chytil pavúk lúčneho koníka do svojej pasce, hľadali tajomstvo močiara, či pozorovali prácu veľkých strojov na lúke a poli. Už teraz sú zvedavé, čo ich čaká nabudúce.  Ak ste zvedaví ako sa im darilo, nahliadnite TU .


Nový školský rok 2023/2024

Výchovno-vzdelávací proces  v školskom roku 2023/2024 začína v pondelok 4.9.2023.

Prevádzka MŠ 6:30 do 16:30.

Dieťa je potrebné priniesť do materskej školy do  8.00 hod. Po tomto čase je vstup uzamknutý.

V prvý deň nástupu detí do MŠ je potrebné triednej učiteľke odovzdať:

VYHLÁSENIE RODIČA NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA – aktualizujeme

VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI – TU

Tešíme sa na Vás …..

Stretnutie pre rodičov novoprijatých detí bude vo štvrtok 24.8.2023 o 9:00 hod. v rodičovskej miestnosti.